ProCare O mnie Wykształcenie
Wykształcenie

Ukończone studia

 • Uniwersytet Jagielloński, Kraków
  Magisterium z psychologii
  Ścieżki specjalizacyjne: Psychologia Kliniczna Dziecka oraz Psychologia Rodziny i Edukacji
  Temat pracy dyplomowej: „Wpływ treningu funkcji zarządzających na funkcjonowanie poznawcze dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków
  Licencjat z pedagogiki specjalnej
  Specjalności: Oligofrenopedagogika oraz Pedagogika Wczesnoszkolna
  Specjalizacja nauczycielska
  Temat pracy dyplomowej: „Zmiany w przystosowaniu społecznym u ucznia z autyzmem w wyniku intensywnych oddziaływań terapeutycznych”

Ukończone szkolenia

 • Szkolenie "Nauczanie 9 krytycznym umiejętności porozumiewania się", Pyramid Educational Consultants of Poland, Kraków
 • Szkolenie "PECS - poziom I", Pyramid Educational Consultants of Poland, Kraków
 • Szkolenie "Niedokształcenie mowy o typie afazji. Diagnoza i terapia", Kraków
 • Szkolenie "Program Rozwoju Komunikacji Makaton - Poziom Podstawowy", Bielsko-Biała
 • Szkolenie "Cogmed Professional Training 1.1 INT" dające uprawnienia do prowadzenia treningu pamięci roboczej Cogmed Working Memory Training
 • Szkolenie "Dziecięca Skala Rozwojowa – stosowanie i interpretacja"
  „Rozwijanka” Gabinet Wspierania Rozwoju, Kraków
 • Szkolenie „Growth through Play System” st. 1
  Instytut Relate to Autism, Fundacja Zrozumieć Autyzm, Łódź
 • Szkolenie „Agresja, autoagresja oraz inne zachowania problemowe u osób z autyzmem. Część I”
  Fundacja SYNAPSIS, Warszawa
 • Szkolenie: „Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem. Część I i II”
  Fundacja SYNAPSIS, Warszawa
 • Warsztaty „Metody oceny poziomu rozwoju językowego u dzieci”
  Pracownia Badań nad Językiem Dziecka Wydziału Polonistyki UJ, Kraków
 • Kurs doskonalący z zakresu biblioterapii
  Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne, Kraków
 • „Stosowana Analiza Behawioralna w pracy terapeutycznej z osobami autystycznymi” – III stopniowy kurs
  Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej, Kraków
 • Metoda Ruchu Roz​wijającego Weroniki ​Sherborne, I stopień​
 • „Kurs Pierwszej Pomocy”
  Polski Czerwony Krzyż, Kraków
 

Ważne informacje

Serdecznie zapraszam na szkolenia tematyczne dla specjalistów, rodziców i wolontariuszy, które prowadzę wraz z zespołem Rozwijanki w Centrum Wspierania Rozwoju w Wieliczce. Harmonogram szkoleń i dokładne informacje na stronie Rozwijanki.

Szczegóły

Współpraca

Chętnie podejmę współpracę w zakresie prowadzenia diagnozy i terapii psychologicznej, a także w badaniach naukowych oraz przygotowywaniu publikacji dot. zaburzeń rozwojowych.

Prawa autorskie

Zdecydowana większość materiałów na stronie jest mojego autorstwa. Możesz ich użyć do własnej pracy terapeutycznej i edukacyjnej, ale nie rozpowszechniaj ich bez mojej zgody.

Kontakt ze mną

Jeżeli chcesz się ze mną skontaktować w sprawie terapii lub chcesz rozpocząć współpracę w innym zakresie (ośrodki, wydawnictwa), proszę o wypełnienie formularza kontaktu.

Mapa strony

Mapa strony pomoże Ci w poruszaniu się po serwisie.
Naszą witrynę przegląda teraz 26 gości